Pembrokeshire Monitor Farm

Tom Rees Leaning On Gate

Working in partnership with his father, Tom Rees farms the mixed 280ha Dudwell Farm in Haverfordwest. His flexible arable rotation includes winter wheat, oilseed rape, spring barley and potatoes, with oats on the heavier land. During the last three years Tom has gained a huge amount from being a part of the Cardiff Monitor Farm group. He is now very keen to develop his own business through being the Pembrokeshire monitor farmer. He particularly hopes to look at soil health and the long-term impact potatoes have on the soil, as well as implementing more precision farming techniques and improving crop marketing.

Upcoming meetings

  • TBC

Visit the AHDB events portal for all Monitor Farm meeting dates and details

For more information contact AHDB Cereals & Oilseeds Knowledge Exchange Manager for the West and Wales, Richard Meredith, on Richard.meredith@ahdb.org.uk or 07717493015

Previous meetings

  • Summer meeting: 19 June 2019
  • Designing a cost-effective input strategy: 5 December 2018 (report, pdf)
  • Cultivations and crop establishment: 7 November 2018 (report, pdf)
  • Launch event: 27 June 2018 (report, pdf)

Gan weithio mewn partneriaeth â’i dad, mae Tom Rees yn ffermio’r fferm gymysg 280h Dudwell Farm yn Hwlffordd.  Mae ei gylchdro âr hyblyg yn cynnwys gwenith gaeaf, rêp had olew, barlys a thatws yn y gwanwyn, gyda cheirch ar dir trymach.  Dros y tair blynedd diwethaf mae Tom wedi elwa llawer o fod yn rhan o grŵp Ffermydd Monitro Caerdydd.  Erbyn hyn mae’n awyddus i ddatblygu ei fusnes ei hun drwy fod yn ffermwr monitro Sir Benfro.  Mae’n gobeithio edrych ar iechyd y pridd yn arbennig, a’r effaith hirdymor mae tatws yn ei gael ar y pridd, yn ogystal â defnyddio mwy o dechnegau ffermio manwl-gywir a gwella’r ffordd mae’n marchnata cnydau.

Error parsing XSLT file: \xslt\mainSite-contentRelatedLinks.xslt